Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

Denna snabba handledning utvecklar hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API. DOCX är ett filformat som används av Microsoft Word 2007 och senare. Det är ett XML-baserat filformat baserat på Open XML-standarden och använder filtillägget .docx. DOCX-filer är mindre än sina föregångare (DOC-filer) och är designade för att göra delning och samarbete enklare. De kan innehålla text, bilder, tabeller, diagram och annan data.

En PDF-fil (Portable Document Format) är en typ av dokument som skapats av Adobe som bevarar formateringen av ett dokument oavsett vilket program eller operativsystem som används för att skapa det. PDF-filer kan enkelt ses, skrivas ut och delas, och de kan också lösenordsskyddas och signeras digitalt. Om du behöver DOCX till PDF-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras med hjälp av denna exempelkod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för DOCX till PDF-konvertering i Java Low Code API

Kodexemplet som visas ovan ger dig möjlighet att konvertera DOCX till PDF med Java REST API. Du behöver bara mata in DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK och ladda ner en PDF-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående DOCX till PDF-konvertering kan utnyttjas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar PDF till XLSX med Java REST API

 Svenska