Hur man konverterar DOCX till SVG med Java REST API

I den här handledningen lär du dig hur du konverterar DOCX till SVG med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till SVG-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera DOCX till SVG i Java Low Code API kan detsamma utföras med hjälp av följande steg och kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till SVG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anropa metoden convertDocument för att Konvertera DOCX till SVG med REST API
  7. Spara den utgående SVG-filen på lokal disk

Kod för DOCX till SVG-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget hjälper dig att konvertera DOCX till SVG med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner SVG-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOCX till SVG-konvertering kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilket operativsystem som helst.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska