Hur man konverterar DOCX till RTF med Java REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar DOCX till RTF med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till RTF-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOCX till RTF-konvertering i Java Low Code API kan detta åstadkommas genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till RTF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till RTF med REST API
  7. Spara den utgående RTF-filen på lokal disk

Kod för DOCX till RTF-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som ges i det här inlägget gör att du kan konvertera DOCX till RTF med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner RTF-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Denna DOCX till RTF-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar DOCX till TIFF med Java REST API

 Svenska