Hur man konverterar DOCX till PNG med Java REST API

Den här handledningen visar hur du konverterar DOCX till PNG med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till PNG-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du är intresserad av DOCX till PNG-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av nedanstående kod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till PNG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till PNG med REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på lokal disk

Kod för DOCX till PNG-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan ger dig möjlighet att konvertera DOCX till PNG med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla DOCX-fil med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata-PNG-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOCX till PNG-konvertering kan utövas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska