Hur man konverterar DOCX till MHTML med Java REST API

Denna snabba handledning utvecklar hur man konverterar DOCX till MHTML med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till MHTML-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOCX till MHTML-konvertering i Java Low Code API så kan detta utföras med hjälp av följande kod tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till MHTML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till MHTML med REST API
  7. Spara den utgående MHTML-filen på lokal disk

Kod för DOCX till MHTML-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan gör att du kan konvertera DOCX till MHTML med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner MHTML-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Den här funktionen för konvertering av DOCX till MHTML kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilken plattform som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska