Hur man konverterar DOCX till JPG med Java REST API

Den här handledningen visar hur du konverterar DOCX till JPG med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till JPG-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du är intresserad av DOCX till JPG-konvertering i Java Low Code API kan samma sak uppnås genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till JPG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till JPG med REST API
  7. Spara den utgående JPG-filen på lokal disk

Kod för DOCX till JPG-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget gör att du kan konvertera DOCX till JPG med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-fil med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata JPG-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Den här funktionen för konvertering av DOCX till JPG kan utövas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska