Hur man konverterar DOCX till HTML med Java REST API

I den här korta handledningen lär du dig hur du konverterar DOCX till HTML med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till HTML-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOCX till HTML-konvertering i Java Low Code API kan detta åstadkommas genom att använda stegen och koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till HTML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till HTML med REST API
  7. Spara den utgående HTML-filen på lokal disk

Kod för DOCX till HTML-konvertering i Java Low Code API

Koden som visas ovan hjälper dig att konvertera DOCX till HTML med Java REST API. Du behöver bara mata in DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata-HTML-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOCX till HTML-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

Följande ämne utforskar en liknande funktion som också kan vara till hjälp: Hur man konverterar DOCX till TIFF med Java REST API

 Svenska