Hur man konverterar DOCX till EPUB med Java REST API

Den här handledningen visar hur du konverterar DOCX till EPUB med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till EPUB-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du vill ha DOCX till EPUB-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av följande kod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till EPUB i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anropa metoden convertDocument för att Konvertera DOCX till EPUB med REST API
  7. Spara den utgående EPUB-filen på lokal disk

Kod för DOCX till EPUB-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden som delas ovan gör att du kan konvertera DOCX till EPUB med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner EPUB-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Ovanstående DOCX till EPUB-konvertering kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilket operativsystem som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar DOCX till PDF med Java REST API

 Svenska