Hur man konverterar DOCX till BMP med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar DOCX till BMP med Java REST API i molnet. För att exportera DOCX till BMP-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOCX till BMP-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras genom att använda koden och stegen nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOCX till BMP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOCX och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anropa convertDocument-metoden för att Konvertera DOCX till BMP med REST API
  7. Spara BMP-filen på lokal disk

Kod för DOCX till BMP-konvertering i Java Low Code API

Exempelkodavsnittet som anges ovan hjälper dig att konvertera DOCX till BMP med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla DOCX-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner BMP-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOCX till BMP-konverteringsfunktion skulle kunna utnyttjas med valfri kod- eller lågkodsapp på Windows, Linux eller Mac.

Följande ämne utforskar en liknande funktion som också kan vara till hjälp: Hur man konverterar DOCX till TIFF med Java REST API

 Svenska