Hur man konverterar DOC till TXT med Java REST API

Denna steg för steg handledning utvecklar hur man konverterar DOC till TXT med Java REST API i molnet. För att exportera DOC till TXT-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera DOC till TXT i Java Low Code API kan detta åstadkommas genom att använda koden och stegen nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOC till TXT i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOC och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOC till TXT med REST API
  7. Spara den utgående TXT-filen på lokal disk

Kod för DOC till TXT-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget ger dig möjlighet att konvertera DOC till TXT med Java REST API. Du behöver bara mata in DOC-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata-TXT-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOC till TXT-konvertering skulle kunna utövas med alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar DOCX till TXT med Java REST API

 Svenska