Hur man konverterar DOC till RTF med Java REST API

Följande steg för steg handledning visar hur du konverterar DOC till RTF med Java REST API i molnet. För att exportera DOC till RTF-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOC till RTF-konvertering i Java Low Code API kan samma sak åstadkommas med hjälp av nedanstående kod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOC till RTF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOC och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOC till RTF med REST API
  7. Spara den utgående RTF-filen på lokal disk

Kod för DOC till RTF-konvertering i Java Low Code API

Det enkla och lätta kodavsnittet som ges på denna sida hjälper dig att konvertera DOC till RTF med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en DOC-fil med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner RTF-utdatafil för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna DOC till RTF-konvertering kan konsumeras med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Följande länk visar en liknande funktion som kan vara till hjälp för dig: Hur man konverterar DOCX till RTF med Java REST API

 Svenska