Hur man konverterar DOC till MHTML med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar DOC till MHTML med Java REST API i molnet. För att exportera DOC till MHTML-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du behöver DOC till MHTML-konvertering i Java Low Code API kan samma sak göras med hjälp av följande steg och kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOC till MHTML i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOC och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertDocument-metoden för att Konvertera DOC till MHTML med REST API
  7. Spara den utgående MHTML-filen på lokal disk

Kod för DOC till MHTML-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget gör att du kan konvertera DOC till MHTML med Java REST API. Du behöver bara ladda upp DOC-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner MHTML-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovanstående DOC till MHTML-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Hur man konverterar DOCX till MHTML med Java REST API

 Svenska