Hur man konverterar DOC till EPUB med Java REST API

Följande steg för steg handledning visar hur du konverterar DOC till EPUB med Java REST API i molnet. För att exportera DOC till EPUB-format använder vi Aspose.Words för Java Cloud SDK. Om du vill konvertera DOC till EPUB i Java Low Code API kan detsamma utföras genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera DOC till EPUB i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen WordsAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen DOC och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av WordsAPI med in- och utdatafilformat
  6. Anropa metoden convertDocument för att Konvertera DOC till EPUB med REST API
  7. Spara den utgående EPUB-filen på lokal disk

Kod för DOC till EPUB-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet på den här sidan låter dig konvertera DOC till EPUB med Java REST API. Du behöver bara ladda upp DOC-filen med hjälp av Aspose.Words REST API SDK för Java och ladda ner utdata EPUB-fil för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Den här funktionen för konvertering av DOC till EPUB kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilket operativsystem som helst.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar DOCX till EPUB med Java REST API

 Svenska