Skapa ett PDF-dokument med NET REST API

Denna handledning hjälper dig att förstå hur du skapar ett PDF-dokument med NET REST API. Du kommer att lära dig att utveckla en PDF-skapare med C# Low Code API genom att skapa en ny PDF-fil och lägga till lite text till den. Detaljerade steg och en exempelkod tillhandahålls för att arbeta med den här funktionen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att göra en PDF med C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Skapa en ny PDF-fil med API-anropet PutCreateDocument
  4. Skapa ett stycke och ställ in lite text i den med klasserna Segment och TextLine
  5. Lägg till stycket i den nyskapade PDF-filen på första sidan med metoden PutAddText
  6. Ladda ner den sista PDF-filen och spara den i en stream
  7. Spara den utgående PDF-filen på den lokala disken

Kod för PDF Creator Software med C# Low Code API

Detta kodavsnitt gör att du kan skapa PDF-dokument online med C# Low Code API. Du kan ange filnamnet och ett stycke som innehåller lite text med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK. Slutligen, ladda ner PDF-filen med den angivna texten för att spara den lokalt.

Använd ovanstående PDF-generator med alla appar utan kod eller lågkod i alla miljöer som stöder denna SDK.

Följande ämne förklarar funktionen för att konvertera en PDF-fil till ett Word-dokument som också kan vara till hjälp: Konvertera PDF till DOC med NET REST API.

 Svenska