Konvertera PDF till DOC med C# REST API

I denna enkla och enkla handledning kommer du att förstå hur du konverterar PDF till DOC med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till DOC-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du behöver PDF till DOC-konvertering i C# Low Code API kan detta åstadkommas med hjälp av följande kod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till DOC i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till en molnlagring
  5. Anrop PutPdfInStorageToDoc-metoden för att Konvertera PDF till DOC med REST API
  6. Ladda ner och spara den utgående DOC-filen på den lokala disken

Kod för PDF till DOC-konvertering i C# Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget låter dig konvertera PDF till DOC med C# REST API. Du behöver helt enkelt mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner DOC-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovanstående PDF till DOC-konvertering kan användas utan kod eller lågkodsappar på vilket operativsystem som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man Konvertera PDF till EPUB med C# REST API.

 Svenska