Konvertera PDF till XLSX med NET REST API

Denna handledning hjälper dig att förstå hur du konverterar PDF till XLSX med NET REST API i molnet. För att exportera PDF till XLSX med C# Low Code API använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Följ stegen nedan och prova exempelkoden för att utföra denna uppgift i molnet.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till XLSX i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till en molnlagring
  5. Anrop PutPdfInStorageToXlsx-metoden för att Konvertera PDF till XLSX med REST API
  6. Ladda ner och spara den utgående DOC-filen på den lokala disken

Kod för att konvertera PDF till XLSX-format i C# Low Code API

Koden kan användas för att konvertera PDF-filer till Excel med NET REST API. Du behöver bara tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK och ladda ner XLSX-filen för att spara den lokalt.

Denna PDF till XLSX-konverteringsfunktion kan användas med valfri kod- eller lågkodsapp på Windows, Linux eller Mac.

Följande ämne utforskar en liknande funktion som också kan vara till hjälp: Hur man Konvertera PDF till DOC med C# REST API.

 Svenska