Konvertera PDF till XLS med C# REST API

Denna steg för steg handledning utvecklar hur man konverterar PDF till XLS med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till XLS-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du behöver PDF till XLS-konvertering i C# Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av följande steg och kodsnutt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till XLS i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Anrop PutPdfInStorageToXls-metoden för att Konvertera PDF till XLS med REST API
  6. Spara den utgående XLS-filen på den lokala disken

Kod för PDF till XLS-konvertering i C# Low Code API

Koden som visas ovan hjälper dig att konvertera PDF till XLS med C# REST API. Du behöver helt enkelt ladda upp PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner XLS-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovanstående PDF till XLS-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst. En annan relevant funktion finns på följande URL: Så här Konvertera PDF till XML med C# REST API.

 Svenska