Konvertera PDF till XML med C# REST API

Den här korta handledningen visar hur du konverterar PDF till XML med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till XML-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du är intresserad av PDF till XML-konvertering i C# Low Code API så kan detta uppnås med hjälp av denna exempelkod och steg.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till XML i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Anrop PutPdfInStorageToXML-metoden för att Konvertera PDF till XML med REST API
  6. Spara den utgående XML-filen på den lokala disken

Kod för PDF till XML-konvertering i C# Low Code API

Exempelkoden som delas ovan ger dig möjlighet att konvertera PDF till XML med C# REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner den utgående XML-filen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings API online.

Denna PDF till XML-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst. En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Så här Konvertera PDF till TIFF med C# REST API.

 Svenska