Konvertera PDF till SVG med C# REST API

Följande steg för steg handledning visar hur du konverterar PDF till SVG med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till SVG-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du vill ha PDF till SVG-konvertering i C# Low Code API så kan detta utföras med hjälp av kod och steg som anges nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till SVG i C# REST API

  1. Konfigurera klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Använd metoden PutPdfInStorageToSvg för att Konvertera PDF till SVG med REST API
  6. Spara den utgående SVG-filen på den lokala disken

Kod för PDF till SVG-konvertering i C# Low Code API

Exempelkodavsnittet som anges ovan ger dig möjlighet att konvertera PDF till SVG med C# REST API. Du behöver bara tillhandahålla en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner SVG-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovanstående PDF till SVG-konvertering kan hänvisas till alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac. En annan relevant funktion finns på följande URL: Så här Konvertera PDF till TEX med C# REST API.

 Svenska