Konvertera PDF till TEX med C# REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar PDF till TEX med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till TEX-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du behöver PDF till TEX-konvertering i C# Low Code API så kan detsamma utföras genom att använda detta kodexempel tillsammans med de angivna stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till TEX i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Använd en instans av klassen pdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Anrop putPdfInStorageToTex-metoden för att Konvertera PDF till TEX med REST API
  6. Spara den utgående TEX-filen på den lokala disken

Kod för PDF till TEX-konvertering i C# Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan gör att du kan konvertera PDF till TEX med C# REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner TEX-utdatafilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Denna PDF till TEX-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst. Du kan också kolla ett relaterat ämne på följande länk: Så här Konvertera PDF till TIFF med C# REST API.

 Svenska