Konvertera PDF till PNG med C# REST API

Denna steg för steg handledning visar hur du konverterar PDF till PNG med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till PNG-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du behöver PDF till PNG-konvertering i C# Low Code API så kan detta utföras med hjälp av följande steg och kodsnutt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till PNG i C# REST API

  1. Konfigurera klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Använd klassinstansen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange käll-PDF-filen och skriv ut PNG-filnamn
  4. Ladda källfilen PDF och ladda upp den till molnlagringen
  5. Använd metoden PutPageConvertToPng för att Konvertera PDF till PNG med REST API
  6. Spara den konverterade PNG-filen på den lokala disken

Kod för PDF till PNG-konvertering i C# Low Code API

Ovanstående exempelkod låter dig konvertera PDF till PNG med C# REST API. Du behöver bara tillhandahålla käll-PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner den konverterade PNG-filen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovannämnda PDF till PNG-konvertering kan hänvisas till i alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Om du är intresserad av att lära dig om konvertering av bilder från PDF till JPEG, se artikeln om hur du Konvertera PDF till JPEG med C# REST API.

 Svenska