Konvertera PDF till JPEG med C# REST API

Det grundläggande ämnet nedan utvecklar hur man konverterar PDF till JPEG med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till JPEG-format hänvisar vi till Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till JPEG i C# Low Code API så kan detta uppnås med hjälp av steg och kod nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till JPEG i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för att använda API
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange indatafilen och utdatafilens namn
  4. Öppna indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Använd metoden PutPageConvertToJpeg för att Konvertera PDF till JPEG med REST API
  6. Spara den utgående JPEG-filen på den lokala disken

Kod för PDF till JPEG-konvertering i C# Low Code API

Exempelkoden som används i det här inlägget ger dig möjlighet att konvertera PDF till JPEG med C# REST API. Du behöver bara tillhandahålla PDF-inmatningsfilen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner den konverterade utdata-JPEG-filen för att spara den lokalt på disken genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovannämnda PDF till JPEG-konvertering kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Linux, Windows eller Mac.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Så här Konvertera PDF till XLSX med C# REST API.

 Svenska