Konvertera PDF till HTML med C# REST API

I den här korta handledningen lär du dig hur du konverterar PDF till HTML med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till HTML-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till HTML i C# Low Code API så kan detsamma utföras genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till HTML i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange indata-PDF- och utdata-HTML-filer
  4. Öppna indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Anropa metoden PutPdfInStorageToHtml för att konvertera PDF till HTML med REST API
  6. Spara den skapade HTML-filen på den lokala disken

Kod för PDF till HTML-konvertering i C# Low Code API

Exempelkoden som ges i det här inlägget hjälper dig att konvertera PDF till HTML med C# REST API. Du behöver bara tillhandahålla PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och sedan ladda ner HTML-utdatafilen för att spara den lokalt på disken genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovannämnda PDF till HTML-konvertering kan utföras med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Om du funderar på att konvertera HTML till PDF, se artikeln om hur du konvertera PDF till HTML med C# REST API.

 Svenska