Konvertera HTML till PDF med NET REST API

I den här korta handledningen kommer du att lära dig hur du konverterar HTML till PDF med NET REST API. Vi har använt C# Cloud SDK för att skapa PDF-filer från HTML. Du kan använda den delade miljöinformationen och listan med steg för att utföra denna uppgift genom att använda C# Low Code API.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera HTML-fil till PDF med C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen HTML och ladda upp den till en molnlagring
  5. Använd metoden GetHtmlInStorageToPdf för att konvertera HTML till PDF-fil med NET REST API
  6. Ladda ner och spara den utgående PDF-filen på den lokala disken

Kod för att generera PDF från HTML med C# Low Code API

Denna kod har gjort det möjligt för oss att skriva en applikation för att skapa en PDF-fil från en HTML-fil med C# REST API. I det första steget laddas HTML-källfilen upp till molnlagringen med metoden UploadFile(), konverteras till PDF och laddas ned med metoden GetHtmlInStorageToPdf(). Spara denna byteström som en PDF-fil vars sidbredd och höjd anges i koden.

Du kan utföra denna HTML till PDF-konvertering i någon av plattformarna som stöder apparna utan kod eller lågkod, inklusive Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande URL: Så här Konvertera PDF till HTML med NET REST API.

 Svenska