Konvertera PDF till EPUB med C# REST API

Den här handledningen hjälper dig att förstå hur du konverterar PDF till EPUB med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till EPUB-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till EPUB i C# Low Code API kan detta utföras genom att använda följande kodavsnitt tillsammans med stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till EPUB i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till en molnlagring
  5. Anrop PutPdfInStorageToEpub-metoden för att Konvertera PDF till EPUB med REST API
  6. Ladda ner och spara utdata EPUB-filen på den lokala disken

Kod för PDF till EPUB-konvertering i C# Low Code API

Ovanstående kodavsnitt ger dig möjlighet att konvertera PDF till EPUB med C# REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner EPUB-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Ovanstående PDF till EPUB-konvertering kan konsumeras med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En annan relevant funktion finns på följande URL: Så här Konvertera PDF till MobiXML med C# REST API.

 Svenska