Konvertera PDF till MobiXML med C# REST API

Den här korta handledningen visar hur du konverterar PDF till MobiXML med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till MobiXML-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du vill konvertera PDF till MobiXML i C# Low Code API så kan detta uppnås genom att använda stegen och koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till MobiXML i C# REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till en molnlagring
  5. Anropa PutPdfInStorageToMobiXml-metoden för att Konvertera PDF till MobiXML med REST API
  6. Ladda ner och spara den utgående MobiXML-filen på den lokala disken

Kod för PDF till MobiXML-konvertering i C# Low Code API

Kodavsnittet som ges på den här sidan hjälper dig att konvertera PDF till MobiXML med C# REST API. Du behöver bara ladda upp en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner MobiXML-filen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Denna PDF-till-MobiXML-konverteringsfunktion kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Så här Konvertera PDF till PDFA med C# REST API.

 Svenska