Konvertera PDF till EMF med C# REST API

Den här skarpa handledningen visar hur du konverterar PDF till EMF med C# REST API i molnet. För att exportera PDF till EMF-format använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Om du behöver PDF till EMF-konvertering i C# Low Code API kan samma sak göras med hjälp av stegen och koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till EMF i C# REST API

  1. Konfigurera klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Använd en instans av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till molnlagring
  5. Anropa PutPageConvertToEmf-metoden för att Konvertera PDF till EMF med REST API
  6. Spara den utgående EMF-filen på den lokala disken

De ovan nämnda stegen uppnår lågkod C# PDF till EMF Conversion API. Du måste tillhandahålla PDF-filen med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och spara utdata-EMF-filen för att spara den lokalt genom att använda Aspose-konverterings-API online.

Kod för PDF till EMF-konvertering i C# Low Code API

Ovanstående exempelkod utför PDF till EMF med C# Low Code API och kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

I det här ämnet har vi lärt oss att konvertera PDF till EMF med NET REST API. Om du vill lära dig hur du konverterar PDF till HTML, se länken, hur du konvertera PDF till HTML med C# REST API.

 Svenska