Konvertera PDF till BMP med NET REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar PDF till BMP med NET REST API i molnet. För att konvertera PDF-fil till BMP med C# Low Code API, använder vi Aspose.PDF för C# Cloud SDK. Denna uppgift kan utföras genom att använda detta kodexempel tillsammans med de angivna stegen.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PDF till bitmapp med C# Low Code API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen PdfApi med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen PDF och ladda upp den till en molnlagring
  5. Anropa metoden PutPageConvertToBmp för det angivna sidnumret för att Konvertera PDF till BMP med net REST API
  6. Ladda ner och spara den utgående BMP-filen på den lokala disken

Kod för att konvertera PDF till BMP-format med C# Low Code API

Ovanstående kodavsnitt gör att du kan konvertera PDF till Bitmap-fil med C# REST API. Du behöver bara mata in en PDF-fil med hjälp av Aspose.PDF REST API SDK för C# och ladda ner BMP-utgångsfilen för att spara den lokalt genom att använda Aspose konverterings-API online.

Denna PDF till BMP-konverteringsfunktion kan utövas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man Konvertera PDF till XLS med NET REST API.

 Svenska