Hur man konverterar WMF till PDF med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar WMF till PDF med Java REST API. WMF (Windows Metafil) är ett grafikfilformat som används för att lagra vektorgrafik och bitmappsbilder. Den har utvecklats av Microsoft och används ofta för clipart, logotyper och andra typer av grafiska bilder. WMF-filer används ofta i Windows-program, som Microsoft Word och PowerPoint.

Medan PDF (Portable Document Format) är ett filformat utvecklat av Adobe Systems för dokumentutbyte. PDF-filer används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt, oberoende av mjukvara, hårdvara eller operativsystem. PDF-filer innehåller text, bilder och annan information, som alla kombineras till en fil som kan delas på flera enheter. Om du vill ha WMF till PDF-konvertering i Java Low Code API så kan detsamma utföras med hjälp av följande kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera WMF till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen WMF och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera WMF till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för WMF till PDF-konvertering i Java Low Code API

Exempelkoden i det här inlägget ger dig möjlighet att konvertera WMF till PDF med Java REST API. Du behöver bara mata in WMF-filen med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PDF-fil för att spara den lokalt.

Denna WMF till PDF-konverteringsfunktion kan användas med alla program utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

En liknande funktion finns i följande ämne: Hur man konverterar SVG till PDF med Java REST API

 Svenska