Hur man konverterar SVG till PDF med Java REST API

This tutorial shows you how to convert SVG to PDF with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG-bilder och deras beteenden definieras i XML-textfiler. Detta innebär att de kan sökas, indexeras, skriptas och komprimeras.

Medan PDF (Portable Document Format) är ett filformat som används för att presentera och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt, oberoende av programvara, hårdvara eller operativsystem. PDF-filer innehåller text, bilder, data och grafik och skapas med Adobe Acrobat, Acrobat Capture eller liknande produkter. PDF-filer kan ses och skrivas ut med den kostnadsfria programvaran Adobe Reader. Om du är intresserad av SVG till PDF-konvertering i Java Low Code API kan samma sak göras genom att använda följande kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera SVG till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata SVG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anropa convertImage-metoden för att Konvertera SVG till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för SVG till PDF-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående exempelkod ger dig möjlighet att konvertera SVG till PDF med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla SVG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PDF-fil för att spara den lokalt.

Denna SVG till PDF-konvertering kan utnyttjas med alla appar utan kod eller lågkod på Windows, Linux eller Mac.

Du kan också kolla in en annan liknande funktion på följande sida: Hur man konverterar WEBP till PDF med Java REST API

 Svenska