Hur man konverterar SVG till JPG med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar SVG till JPG med Java REST API. SVG står för Scalable Vector Graphics och är en typ av filformat som används för att skapa och visa vektorgrafik på webben. Vektorgrafik består av en serie punkter, linjer och former som kan skalas utan att förlora någon bildkvalitet. SVG används ofta för att skapa logotyper, ikoner, illustrationer, diagram, diagram och mer.

Medan JPG (eller JPEG) står för Joint Photographic Experts Group och är ett filformat som används för att lagra digitala foton. Det är ett populärt format för att komprimera och visa fotografiska bilder av hög kvalitet. JPG-filer är mindre än vissa andra bildfilformat, vilket gör dem lättare att dela online. Om du vill konvertera SVG till JPG i Java Low Code API kan detta uppnås genom att använda följande kodsnutt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera SVG till JPG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata SVG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera SVG till JPG med REST API
  7. Spara den utgående JPG-filen på lokal disk

Kod för SVG till JPG-konvertering i Java Low Code API

Det enkla och lätta kodavsnittet som ges på den här sidan låter dig konvertera SVG till JPG med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla SVG-filen med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata JPG-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående SVG till JPG-konvertering kan användas med valfri kod- eller lågkodsapp på vilket operativsystem som helst.

En annan relevant funktion finns på följande webbadress: Hur man konverterar JPG till PNG med Java REST API

 Svenska