Hur man konverterar JPG till PNG med Java REST API

Denna korta handledning visar hur du konverterar JPG till PNG med Java REST API. JPG (eller JPEG) är ett populärt bildfilformat som används för digital fotografering. Det står för Joint Photographic Experts Group och är ett komprimerat filformat som kan lagra miljontals färger. Det används ofta för att lagra och överföra bilder på internet.

Medan PNG (Portable Network Graphics) är ett rastergrafikfilformat som stöder förlustfri datakomprimering. Det är det vanligaste bildformatet som används på webben och används ofta för att lagra grafik och bilder med transparent bakgrund. PNG-filer är mycket mindre i storlek än andra bildformat som JPG, men de håller en hög kvalitetsnivå. Om du är intresserad av JPG till PNG-konvertering i Java Low Code API kan samma sak uppnås med hjälp av denna exempelkod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera JPG till PNG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen JPG och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera JPG till PNG med REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på lokal disk

Kod för JPG till PNG-konvertering i Java Low Code API

Det enkla och lätta kodavsnittet som ges på denna sida hjälper dig att konvertera JPG till PNG med Java REST API. Du behöver bara mata in JPG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner output PNG-fil för att spara den lokalt.

Den här funktionen för konvertering av JPG till PNG kan användas med alla appar utan kod eller lågkod i alla operativsystem.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar GIF till PNG med Java REST API

 Svenska