Hur man konverterar PNG till TIFF med Java REST API

I den här korta handledningen får du lära dig hur du konverterar PNG till TIFF med Java REST API. PNG står för Portable Network Graphics. Det är en typ av bildfilformat som vanligtvis används för att visa bilder på webben. PNG-filer är förlustfria, vilket innebär att ingen data går förlorad när bilden komprimeras. Formatet stöder upp till 24-bitars färg och ger bilder med högre kvalitet än andra filformat som JPEG. Alla moderna webbläsare kan visa bilder i PNG-format.

Tvärtom, TIFF (Tagged Image File Format) är ett rasterbildsfilformat som används för att lagra högkvalitativ grafik. Det används ofta inom digital fotografering och desktop publishing och kan lagra högupplösta färg- och gråskalebilder samt bitmappsbilder. Den stöder också lager, flera sidor och kan komprimeras med förlustfria eller förlustfria komprimeringsmetoder. Om du vill konvertera PNG till TIFF i Java Low Code API så kan detta göras med hjälp av nedanstående kod.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PNG till TIFF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PNG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera PNG till TIFF med REST API
  7. Spara utdata-TIFF-filen på lokal disk

Kod för PNG till TIFF-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan låter dig konvertera PNG till TIFF med Java REST API. Du behöver bara mata in PNG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata TIFF-fil för att spara den lokalt.

Denna PNG till TIFF-konvertering kan utövas med alla appar utan kod eller lågkod på alla operativsystem.

Kolla in en relaterad funktion på följande länk: Hur man konverterar PNG till BMP med Java REST API

 Svenska