Hur man konverterar PNG till BMP med Java REST API

Denna snabba handledning utvecklar hur man konverterar PNG till BMP med Java REST API. PNG (Portable Network Graphics) är ett rasterbaserat filformat som komprimerar bilddata för webbplatser och andra onlineanvändningar. Formatet använder förlustfri komprimering, vilket innebär att bildkvaliteten inte äventyras när bilden komprimeras. PNG-filer används ofta i stället för GIF- och JPEG-filer på grund av deras bättre bildkvalitet och mindre filstorlekar.

Medan BMP (Bitmapp) är ett bildfilformat som används för att lagra digitala bitmappsbilder, särskilt på Microsoft Windows och OS/2 operativsystem. BMP-filer lagras i ett enhetsoberoende bitmappsformat (DIB), vilket är ett rastergrafikbildformat som används för att lagra digitala bitmappsbilder oberoende av visningsenheten. BMP-filer är vanligtvis okomprimerade, vilket gör dem stora i storlek. De används ofta för att lagra digitala bilder och andra typer av bilder. Om du behöver PNG till BMP-konvertering i Java Low Code API kan detsamma utföras med hjälp av följande kodavsnitt.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera PNG till BMP i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata PNG-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera PNG till BMP med REST API
  7. Spara BMP-filen på lokal disk

Kod för PNG till BMP-konvertering i Java Low Code API

Ovanstående kodavsnitt gör att du kan konvertera PNG till BMP med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla PNG-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner BMP-utdatafil för att spara den lokalt.

Denna PNG till BMP-konvertering kan konsumeras med alla appar utan kod eller lågkod på vilken plattform som helst.

En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Hur man konverterar PNG till PDF med Java REST API

 Svenska