Hur man konverterar EMF till PDF med Java REST API

I den här handledningen lär du dig hur du konverterar EMF till PDF med Java REST API. EMF står för Enhanced Metafile Format, och det är en typ av vektorgrafikfilformat som används i Microsoft Windows. Det liknar WMF-filformatet, men är en förbättrad version som stöder ytterligare funktioner som färg, gradientfyllningar, kantutjämning och transparens. EMF-filer kan användas för en mängd olika ändamål, allt från CAD-ritningar till digitala foton.

Men, PDF (Portable Document Format) är ett filformat utvecklat av Adobe Systems som ett universellt filformat för att visa, skriva ut och dela dokument. PDF-dokument skapas med Adobe Acrobat, Acrobat Capture eller liknande produkter. PDF-filformatet bevarar dokumentformateringen och möjliggör fildelning. PDF-filer används ofta för elektronisk dokumentdistribution eftersom PDF-filen behåller exakt samma layout som originaldokumentet. Om du är intresserad av EMF till PDF-konvertering i Java Low Code API så kan detta utföras med hjälp av koden nedan.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera EMF till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indatafilen EMF och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera EMF till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för EMF till PDF-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som anges ovan ger dig möjlighet att konvertera EMF till PDF med Java REST API. Du behöver bara tillhandahålla en EMF-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner en PDF-fil för att spara den lokalt.

Denna EMF till PDF-konvertering skulle kunna utnyttjas med valfri kod utan kod eller lågkodsappar på vilken plattform som helst.

En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Hur man konverterar WMF till PDF med Java REST API

 Svenska