Hur man konverterar BMP till PNG med Java REST API

Denna snabba handledning utvecklar hur man konverterar BMP till PNG med Java REST API. En BMP-fil (även kallad bitmappsbild) är ett rastergrafikbildfilformat som används för att lagra digitala bitmappsbilder, oberoende av visningsenheten. Den innehåller ett filhuvud, informationshuvud och bitmappspixlar och är okomprimerat. BMP-filformatet kan lagra digitala 2D-bilder med godtycklig bredd, höjd och upplösning, både svartvitt och färg.

Medan PNG (Portable Network Graphics) är ett rastergrafikfilformat som stöder förlustfri datakomprimering. Det designades som en förbättrad, icke-patenterad ersättning för Graphics Interchange Format (GIF) och har blivit det mest använda bildformatet på internet. PNG stöder transparens i bilder och används ofta för webbdesign, logotyper, ikoner och annan grafik. Om du behöver BMP till PNG-konvertering i Java Low Code API kan samma sak uppnås med hjälp av följande exempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till PNG i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa en instans av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata BMP-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa en instans av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera BMP till PNG med REST API
  7. Spara utdata-PNG-filen på lokal disk

Kod för BMP till PNG-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som ges i det här inlägget hjälper dig att konvertera BMP till PNG med Java REST API. Du behöver helt enkelt tillhandahålla BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner utdata-PNG-fil för att spara den lokalt.

Denna BMP till PNG-konvertering kan användas med valfri kod- eller lågkodsapp på vilket operativsystem som helst.

En relaterad funktion kan också vara till hjälp för dig: Hur man konverterar BMP till PDF med Java REST API

 Svenska