Hur man konverterar BMP till PDF med Java REST API

Den korta handledningen nedan beskriver hur man konverterar BMP till PDF med Java REST API. Ett BMP-filformat (även känt som en bitmappsbildfil eller enhetsoberoende bitmappsfil) är en rastergrafikbildfil som används för att lagra digitala bilder. Det är ett av de mest använda bildfilformaten i Windows operativsystem. BMP-filer är okomprimerade, vilket innebär att de innehåller mycket detaljerad bilddata och tar upp betydligt mer diskutrymme än andra bildfilformat, som JPEG eller PNG.

Medan PDF (Portable Document Format) är ett filformat utvecklat av Adobe på 1990-talet för att visa och utbyta dokument på ett tillförlitligt sätt, oberoende av programvaran, hårdvaran eller operativsystemet som användes för att skapa dem. PDF-filer används ofta för dokument som användarmanualer, e-böcker, ansökningsformulär och skannade dokument, som kan visas på vilken dator som helst med en PDF-visare. PDF-filer används också ofta för utskrift, eftersom de bibehåller formateringen av originaldokumentet oavsett vilken skrivare eller pappersstorlek som används.

Om du är intresserad av BMP till PDF-konvertering i Java Low Code API så kan detta åstadkommas med hjälp av följande exempel.

Nödvändig förutsättning

Steg för att konvertera BMP till PDF i Java REST API

  1. Ställ in klient-ID och klienthemlighet för API:t
  2. Skapa ett objekt av klassen ImagingAPI med klientuppgifter
  3. Ange in- och utdatafiler
  4. Läs indata BMP-fil och ladda upp till molnlagring
  5. Skapa ett objekt av ConvertImageRequest med in- och utdatafilformat
  6. Anrop convertImage-metoden för att Konvertera BMP till PDF med REST API
  7. Spara den utgående PDF-filen på lokal disk

Kod för BMP till PDF-konvertering i Java Low Code API

Kodavsnittet som ges på den här sidan ger dig möjlighet att konvertera BMP till PDF med Java REST API. Du måste helt enkelt tillhandahålla en BMP-fil med hjälp av Aspose.Imaging REST API SDK och ladda ner en PDF-fil för att spara den lokalt.

Ovanstående BMP till PDF-konvertering kan användas med alla appar utan kod eller lågkod på vilken enhet eller dator som helst.

 Svenska