Konwertuj DOCX na BMP za pomocą NET REST API

Ten prosty temat pokazuje, jak przekonwertować DOCX na BMP za pomocą NET REST API w chmurze. Aby wyeksportować DOCX do formatu BMP, używamy Aspose.Words dla NET Cloud SDK. Jeśli zamierzasz opracować Konwersję DOCX do BMP w NET Low Code API, możesz to zrobić, korzystając z kodu i kroków opisanych poniżej.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować Word DOC na BMP za pomocą interfejsu API C# Low Code

  1. Skonfiguruj identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy WordsAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik DOCX i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Wywołaj metodę ConvertDocument, aby konwertować DOCX na BMP przy użyciu interfejsu API REST
  6. Zapisz przekonwertowany plik BMP na dysku lokalnym

Przykładowy fragment kodu podany powyżej pomaga konwertować Word DOC na BMP za pomocą interfejsu API C# Low Code. Musisz dostarczyć plik DOCX za pomocą pakietu SDK Aspose.Words REST API dla NET i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie, korzystając z interfejsu API konwersji Aspose online.

Kod konwersji DOCX na BMP w API NET Low Code

Ten konwerter DOCX na BMP z interfejsem API C# REST może być używany z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

W tym temacie dowiedzieliśmy się o konwersji DOC na BMP za pomocą NET REST API. Jeśli chcesz przekonwertować dokument Worda na plik EPUB, zapoznaj się z artykułem o tym, jak przekonwertuj DOCX na EPUB za pomocą NET REST API

 Polski