Jak przekonwertować DOCX na TIFF za pomocą Java REST API

Ten krótki samouczek pokazuje, jak konwertować DOCX na TIFF za pomocą Java REST API. DOCX to format pliku stworzony przez Microsoft Word i używany do dokumentów tekstowych. Jest to oparty na XML standard tworzenia i przechowywania dokumentów, będący następcą formatu DOC. Pliki DOCX mogą być otwierane przez Microsoft Word i większość innych edytorów tekstu, w tym Open Office i Apple Pages.

Natomiast TIFF (Tagged Image File Format) to format pliku do przechowywania rastrowych obrazów graficznych, popularny wśród grafików, branży wydawniczej i fotografów. Może być używany do przechowywania obrazów bitmapowych o rozmiarze do 4 GB i oferuje obsługę warstw i wielu stron. Pliki TIFF są również używane do przechowywania wysokiej jakości grafiki i mogą być kompresowane przy użyciu kompresji bezstratnej. Jeśli potrzebujesz konwersji DOCX na TIFF w Java Low Code API, możesz to osiągnąć za pomocą następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować DOCX na TIFF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy WordsAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik DOCX i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję WordsAPI z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertDocument, aby Konwertować DOCX na TIFF za pomocą REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik TIFF na dysku lokalnym

Kod do konwersji DOCX na TIFF w Java Low Code API

Przykładowy kod pokazany powyżej pomaga przekonwertować DOCX na TIFF za pomocą Java REST API. Wystarczy przesłać plik DOCX za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Words i pobrać wyjściowy plik TIFF, aby zapisać go lokalnie.

Powyższa konwersja DOCX na TIFF może być wykorzystana bez aplikacji bez kodu lub aplikacji o niskim kodzie na dowolnej platformie.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak przekonwertować PDF na DOCX za pomocą Java REST API

 Polski