Jak przekonwertować DOCX na PDF za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku wyjaśniono, jak konwertować DOCX na PDF za pomocą Java REST API. DOCX to format pliku używany przez program Microsoft Word 2007 i nowsze. Jest to format pliku oparty na XML, oparty na standardzie Open XML i używa rozszerzenia pliku .docx. Pliki DOCX są mniejsze niż ich poprzednicy (pliki DOC) i zostały zaprojektowane w celu ułatwienia udostępniania i współpracy. Mogą zawierać tekst, obrazy, tabele, wykresy i inne dane.

Natomiast plik PDF (Portable Document Format) to rodzaj dokumentu utworzonego przez firmę Adobe, który zachowuje formatowanie dokumentu niezależnie od aplikacji lub systemu operacyjnego użytego do jego utworzenia. Pliki PDF można łatwo przeglądać, drukować i udostępniać, a także można je chronić hasłem i podpisywać cyfrowo. Jeśli potrzebujesz konwersji DOCX na PDF w Java Low Code API, to samo można wykonać za pomocą tego przykładowego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować DOCX na PDF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy WordsAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik DOCX i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt WordsAPI z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertDocument, aby Konwertować DOCX na PDF przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PDF na dysku lokalnym

Kod do konwersji DOCX na PDF w Java Low Code API

Przykładowy kod pokazany powyżej umożliwia konwersję DOCX do formatu PDF za pomocą Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik DOCX za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Words i pobrać wyjściowy plik PDF, aby zapisać go lokalnie.

Powyższą konwersję DOCX na PDF można wykorzystać bez użycia kodu lub aplikacji o niskim kodzie w systemach Windows, Linux lub Mac.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak przekonwertować PDF na XLSX za pomocą Java REST API

 Polski