Konwertuj pliki PDF na SVG za pomocą interfejsu API C# REST

Poniższy samouczek pokazuje krok po kroku, jak przekonwertować PDF na SVG za pomocą interfejsu API C# REST w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu SVG, używamy Aspose.PDF dla C# Cloud SDK. Jeśli chcesz dokonać konwersji plików PDF do SVG w C# Low Code API, możesz to zrobić za pomocą kodu i kroków podanych poniżej.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na SVG w interfejsie API C# REST

  1. Skonfiguruj identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Użyj metody PutPdfInStorageToSvg, aby konwertować plik PDF na SVG przy użyciu interfejsu API REST
  6. Zapisz wyjściowy plik SVG na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do SVG w C# Low Code API

Przykładowy fragment kodu określony powyżej umożliwia konwersję pliku PDF na SVG za pomocą interfejsu API C# REST. Wystarczy dostarczyć plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla C# i pobrać wyjściowy plik SVG, aby zapisać go lokalnie, korzystając z interfejsu API konwersji Aspose online.

Powyższą konwersję pliku PDF na SVG można zastosować w dowolnej aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac. Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak Konwertuj pliki PDF na TEX za pomocą interfejsu API C# REST.

 Polski