Konwertuj pliki PDF na MobiXML za pomocą interfejsu API C# REST

W tym krótkim samouczku pokazano, jak przekonwertować PDF na MobiXML za pomocą interfejsu API C# REST w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu MobiXML, używamy Aspose.PDF dla C# Cloud SDK. Jeśli chcesz dokonać konwersji plików PDF na MobiXML w C# Low Code API, można to osiągnąć, wykonując poniższe kroki i kod.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na MobiXML w interfejsie API C# REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy PdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Wywołaj metodę PutPdfInStorageToMobiXml, aby Konwertować plik PDF na MobiXML przy użyciu interfejsu API REST
  6. Pobierz i zapisz wyjściowy plik MobiXML na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do MobiXML w C# Low Code API

Fragment kodu podany na tej stronie pomaga w konwersji pliku PDF na MobiXML za pomocą interfejsu API C# REST. Wystarczy przesłać plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla C# i pobrać wyjściowy plik MobiXML, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Tej funkcji konwersji plików PDF na MobiXML można używać z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Możesz także sprawdzić inną podobną funkcję na następującej stronie: Jak Konwertuj pliki PDF na PDFA za pomocą interfejsu API C# REST.

 Polski