Konwertuj pliki PDF na DOC za pomocą interfejsu API C# REST

W tym prostym i łatwym samouczku zrozumiesz, jak przekonwertować PDF na DOC za pomocą interfejsu API C# REST w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu DOC, używamy Aspose.PDF dla C# Cloud SDK. Jeśli potrzebujesz konwersji plików PDF na DOC w C# Low Code API, można to osiągnąć za pomocą poniższego kodu i kroków.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na DOC w interfejsie API C# REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy PdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Wywołaj metodę PutPdfInStorageToDoc, aby konwertować plik PDF na DOC przy użyciu interfejsu API REST
  6. Pobierz i zapisz wyjściowy plik DOC na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF na DOC w C# Low Code API

Przykładowy kod w tym poście umożliwia konwersję pliku PDF na DOC za pomocą interfejsu API C# REST. Wystarczy wprowadzić plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla C# i pobrać wyjściowy plik DOC, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Powyższą konwersję plików PDF na DOC można obsługiwać za pomocą dowolnej aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak Konwertuj pliki PDF na EPUB za pomocą interfejsu API C# REST.

 Polski