Jak przekonwertować plik PDF na XML za pomocą interfejsu API Java REST

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak przekonwertować PDF na XML za pomocą interfejsu Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu XML, używamy Aspose.PDF dla Java Cloud SDK. Jeśli interesuje Cię konwersja plików PDF na XML w interfejsie API Java Low Code, możesz to osiągnąć za pomocą tego przykładowego kodu i kroków.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na XML w interfejsie API REST języka Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPdfInStorageToXML, aby konwertować plik PDF na XML przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik XML na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF na XML w API Java Low Code

Przykładowy kod udostępniony powyżej umożliwia konwersję pliku PDF na XML za pomocą interfejsu API Java REST. Wystarczy wprowadzić plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla Java i pobrać wyjściowy plik XML, aby zapisać go lokalnie, korzystając z interfejsu API konwersji Aspose online.

Tę konwersję pliku PDF na XML można wykorzystać w przypadku aplikacji bez kodu lub aplikacji o niskim kodzie na dowolnym urządzeniu lub komputerze.

Powiązana funkcja może być również dla Ciebie pomocna: Jak przekonwertować plik PDF na DOCX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski