Jak przekonwertować plik PDF na TIFF za pomocą interfejsu API Java REST

W tym prostym i łatwym samouczku zrozumiesz, jak przekonwertować PDF na TIFF za pomocą Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu TIFF, używamy Aspose.PDF dla pakietu Java Cloud SDK. Jeśli potrzebujesz konwersji plików PDF do TIFF w interfejsie API Java Low Code, można tego dokonać, korzystając z poniższego przykładowego kodu i prostych kroków.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na TIFF w interfejsie API REST Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPageConvertToTiff, aby konwertować plik PDF na TIFF przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik TIFF na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do TIFF w Java Low Code API

Przykładowy kod pokazany powyżej pomaga przekonwertować plik PDF na TIFF za pomocą interfejsu API Java REST. Wystarczy przesłać plik PDF za pomocą pakietu Aspose.PDF REST API SDK dla Java i pobrać wyjściowy plik TIFF, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Tę konwersję pliku PDF do TIFF można wykorzystać w dowolnej aplikacji bez kodu lub z niskim kodem na dowolnej platformie.

Poniższy link pokazuje podobną funkcję, która może być dla Ciebie pomocna: Jak przekonwertować plik PDF na XLSX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski