Jak przekonwertować plik PDF na SVG za pomocą interfejsu API Java REST

Poniższy samouczek pokazuje krok po kroku, jak przekonwertować PDF na SVG za pomocą Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu SVG, używamy Aspose.PDF dla Java Cloud SDK. Jeśli chcesz dokonać konwersji plików PDF na SVG w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą kodu i kroków podanych poniżej.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na SVG w interfejsie API REST Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPdfInStorageToSvg, aby konwertować plik PDF na SVG przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik SVG na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do SVG w Java Low Code API

Przykładowy fragment kodu określony powyżej umożliwia konwersję plików PDF do formatu SVG za pomocą interfejsu API REST języka Java. Wystarczy dostarczyć plik PDF za pomocą pakietu Aspose.PDF REST API SDK dla Java i pobrać wyjściowy plik SVG, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Powyższą konwersję plików PDF na SVG można wykorzystać w dowolnych aplikacjach bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak przekonwertować plik PDF na DOCX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski