Jak przekonwertować plik PDF na MobiXML za pomocą interfejsu API Java REST

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak przekonwertować PDF na MobiXML za pomocą interfejsu Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu MobiXML, używamy Aspose.PDF dla pakietu Java Cloud SDK. Jeśli chcesz dokonać konwersji plików PDF na MobiXML w interfejsie API Java Low Code, można to osiągnąć, wykonując poniższe kroki i kod.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na MobiXML w interfejsie API REST języka Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPdfInStorageToMobiXml, aby konwertować plik PDF na MobiXML przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik MobiXML na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do MobiXML w Java Low Code API

Fragment kodu podany na tej stronie pomaga w konwersji pliku PDF na MobiXML za pomocą interfejsu API Java REST. Wystarczy przesłać plik PDF za pomocą pakietu Aspose.PDF REST API SDK dla Java i pobrać wyjściowy plik MobiXML, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Tej funkcji konwersji plików PDF na MobiXML można używać z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Możesz także sprawdzić inną podobną funkcję na następującej stronie: Jak przekonwertować plik PDF na XLSX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski