Jak przekonwertować plik PDF na EMF za pomocą interfejsu API Java REST

W tym samouczku pokazano, jak przekonwertować PDF na EMF za pomocą interfejsu Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu EMF, używamy Aspose.PDF dla Java Cloud SDK. Jeśli potrzebujesz konwersji plików PDF na EMF w interfejsie API Java Low Code, to samo można zrobić za pomocą poniższych kroków i kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na EMF w interfejsie API REST języka Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPageConvertToEmf, aby konwertować plik PDF na EMF przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik EMF na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF na EMF w Java Low Code API

Przykładowy kod udostępniony powyżej umożliwia konwersję pliku PDF na EMF za pomocą interfejsu API Java REST. Wystarczy dostarczyć plik PDF za pomocą pakietu SDK Aspose.PDF REST API dla Java i pobrać wyjściowy plik EMF, aby zapisać go lokalnie, korzystając z interfejsu API konwersji Aspose online.

Powyższą konwersję pliku PDF na EMF można wykorzystać w dowolnych aplikacjach bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować plik PDF na DOCX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski