Jak przekonwertować plik PDF na BMP za pomocą interfejsu API Java REST

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak przekonwertować PDF na BMP za pomocą interfejsu Java REST API w chmurze. Aby wyeksportować plik PDF do formatu BMP, używamy Aspose.PDF dla Java Cloud SDK. Jeśli chcesz dokonać konwersji plików PDF na BMP w interfejsie API Java Low Code, można to osiągnąć, korzystając z tego przykładowego kodu wraz z podanymi krokami.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować plik PDF na BMP w interfejsie API REST języka Java

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy pdfApi z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PDF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję pdfApi z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę putPageConvertToBmp, aby konwertować plik PDF na BMP przy użyciu interfejsu API REST
  7. Zapisz wyjściowy plik BMP na dysku lokalnym

Kod do konwersji plików PDF do BMP w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu umożliwia konwersję plików PDF do BMP za pomocą Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik PDF za pomocą pakietu Aspose.PDF REST API SDK dla Java i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie za pomocą interfejsu API konwersji Aspose online.

Z tej funkcji konwersji plików PDF na BMP można korzystać w przypadku aplikacji bez kodu lub aplikacji o niskim kodzie na dowolnej platformie.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak przekonwertować plik PDF na XLSX za pomocą interfejsu API Java REST

 Polski