Konwertuj EMF na PDF za pomocą NET REST API

W tym prostym artykule dowiesz się, jak przekonwertować EMF na PDF za pomocą NET REST API. Stworzymy konwerter EMF na PDF z C# Low Code API, wykonując szczegółowe kroki wymienione w następnej sekcji. Opracowaną aplikację można używać z dowolną aplikacją .NET obsługiwaną w środowiskach macOS, Windows lub Linux, a konwersję można przeprowadzić bezpłatnie.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować EMF na format PDF za pomocą interfejsu API NET REST

  1. Ustaw identyfikator klienta i sekret klienta dla interfejsu API, aby przekonwertować EMF na format PDF
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta, aby przeprowadzić konwersję EMF do formatu PDF
  3. Określ źródłowy plik EMF i wyjściowe nazwy plików PDF
  4. Przeczytaj źródłowy plik EMF i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z wejściowym strumieniem pliku EMF i wyjściowym formatem PDF
  6. Wywołaj metodę ConvertImage, aby przekonwertować EMF na PDF za pomocą NET REST API
  7. Zapisz wyrenderowany strumień plików PDF na dysku lokalnym

Powyższe kroki renderują typ pliku z EMF do formatu PDF za pomocą interfejsu API C# Low Code. Konfigurację SDK zaczniemy od zainicjowania obiektu klasy ImagingAPI. Następnie załadujemy źródłowy plik EMF za pomocą FileStream i utworzymy instancję obiektu klasy ConvertImageRequest, która będzie dalej używana do konwersji do pliku PDF przy użyciu metody ConvertImage().

Kod do konwersji EMF na PDF w API NET Low Code

Ten dokładny przykładowy kod pokazuje, jak przekonwertować EMF na PDF za pomocą C# Cloud API. Po spełnieniu wymagań wstępnych należy podać ścieżkę do źródłowego obrazu EMF na dysku i przy użyciu zestawu SDK Aspose.Imaging REST API wykonuje renderowanie do formatu PDF. Strumień pliku PDF uzyskiwany jest po zakończeniu konwersji i można go następnie zapisać lokalnie na dysku.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Polski